Zaštita podataka i privatnosti

Politika privatnosti putničke agencije Pro Putuj d.o.o. ("Izjava")

Putnička agencija PRO PUTUJ d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način PRO PUTUJ prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

Tko su voditelj i izvršitelj obrade podataka?

Pravni termin "voditelj obrade podataka" označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Pravni termin "izvršitelj obrade podataka" označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše osobne podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

PRO PUTUJ u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu PRO PUTUJ s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.

Određeni osobni podaci su PRO PUTUJ nužni kako bi Vam mogao pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke agenciji PRO PUTUJ, isto možete odbiti, no tada PRO PUTUJ možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

Koje osobne podatke pro putuj prikuplja?

U svom poslovanju, PRO PUTUJ može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:

 • Ime i prezime;
 • Dob/datum rođenja;
 • Adresa;
 • Kontakt podaci (adresa e-pošte i broj (mobilnog) telefona);
 • Vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta;
 • Broj, datum i mjesto izdavanja vize;
 • Vlastoručni potpis;
 • Podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa;

Kako pro putuj prikuplja vaše osobne podatke?

PRO PUTUJ prikuplja Vaše osobne podatke na dva osnovna načina:

 • Izravno od Vas
  • putem telefona, e-maila, web stranice, osobno
 • Neizravno
  • od sub-agenata s kojima poslujemo, ili
  • od trećih osoba koje u Vaše ime s nama sklapaju ugovor o korištenju naših usluga (npr. društva koja organiziraju putovanja za svoje zaposlenike)

Svrha i pravna osnova obrade vaših osobnih podataka

PRO PUTUJ prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.

Svrhe u koje PRO PUTUJ prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:

 • Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga;
 • Informiranje o proizvodima i uslugama agencije PRO PUTUJ;
 • Izvršavanje zakonskih obveza agencije PRO PUTUJ;

Za pojedine prethodno navedene svrhe, PRO PUTUJ vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole.

U određenim slučajevima PRO PUTUJ može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:

 • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora;
 • Poštovanje pravnih obveza agencije PRO PUTUJ;
 • Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
 • Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti agencije PRO PUTUJ;
 • Potrebe legitimnih interesa agencije PRO PUTUJ ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa.

Prijenos osobnih podataka trećim osobama

PRO PUTUJ ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, PRO OUTUJ u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka:

 • Avio prijevoznici;
 • Autobusni prijevoznici;
 • Ugostiteljski objekti;
 • Smještajni objekti;
 • Druge putničke ili turističke agencije;
 • Osiguravatelji;
 • Banke;

Kako bi se ostvarile navedene svrhe, PRO PUTUJ također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:

 • Druge putničke ili turističke agencije;
 • Društva koja za PRO PUTUJ obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);

Dodatno, PRO PUTUJ može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela PRO PUTUJ (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

Gdje se obrađuju vaši osobni podaci?

Uzimajući u obzir djelatnost PRO PUTUJ koja obuhvaća pružanje usluga putničke agencije, Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod točkom 5. unutar EU, ali i u državama izvan EU (npr. u slučaju angažmana podizvođača iz druge države za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka).

Međutim, PRO PUTUJ osigurava da će dotične osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguranje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.

Prema Mišljenju br. 7/2010 Radne skupine za zaštitu osobnih podataka iz članka 29. Direktive 95/46, osobni podaci korisnika usluge mogu se prenositi društvima koja posluju u državama izvan EU (npr. druga putnička ili turistička agencija koja djeluje kao subagent; smještajni objekt u koji se u konkretnom slučaju smješta korisnik usluge), međutim mora se pritom raditi samo o onim osobnim podacima koji su nužni za pružanje usluge koje dotično društvo pruža i koji će se obrađivati isključivo u poslovne svrhe.

PRO PUTUJ ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

Detalji o kolačićima (cookies):

Korištenjem ove stranice pristajete na naše korištenje kolačića. Kolačić je tekstualni niz informacija koje šaljemo u datoteke preglednika na tvrdom disku Vašeg računala putem našeg web servera. Kolačić ne bilježi osobne podatke korisnika, a podaci se ne pohranjuju. Kolačići se koriste za obavljanje web analitike, mjerenje broja posjetitelja, analizu pretraživanja, stvaranje personaliziranih ponuda ili preusmjeravanje korisnika na druge internet stranice.

Imate mogućnost prihvatiti ili odbiti kolačić promjenom postavki vašeg internetskog preglednika. Molimo pogledajte upute preglednika ili posjetite About Cookies internetsku stranicu, kako bi saznali više o tome kako promijeniti postavke preglednika. Želite li izbjeći korištenje kolačića potrebno je podesiti postavke računala da briše kolačiće s internetskih stranica i/ili vas obavijesti o pohranjivanu kolačića na vašem računalu.

Koja su vaša prava u vezi zaštite vaših osobnih podataka i kako ih ostvariti?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje PRO PUTUJ prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke PRO PUTUJ posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
 • Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima PRO PUTUJ raspolaže istiniti, točni i ažurni;
 • Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje PRO PUTUJ obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;
 • Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
 • Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;
 • Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka PRO PUTUJ ili nadležnom nadzornom tijelu;
 • Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog u poslovnici PRO PUTUJ.

Privola za primanje marketinških obavijesti

Davanjem privole i prijavljivanjem na našu newsletter listu dajete nam dopuštenje da Vas kontaktiramo u marketinške i informativne svrhe slanjem newslettera. Podaci koje nam pritom ustupite obrađivat ćemo i koristiti isključivo u tu svrhu. Podatke nećemo prodavati i ustupati trećim stranama. PRO PUTUJ koristi platformu Mailchimp za slanje marketinških obavijesti te ste prijavom na newsletter i davanjem privole svjesni kako će Vaši podaci biti proslijeđeni u Mailchimp prema njihovim Pravilima i uvjetima privatnosti.

Važno je znati da u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, besplatno i bez ikakvog objašnjenja možete odustati od dane privole i opozvati svoj pristanak na aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Ukoliko želite iskoristiti pravo na zaborav, ispravak, ograničenje ili prigovor možete se javiti na našu mail adresu info@proputuj.hr ili putem telefona 01 7077 550.

Kada možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka?

U svakom trenutku možete agenciji PRO PUTUJ uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe.

Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa PRO PUTUJ, nakon čega PRO PUTUJ više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.

Koliko dugo pro putuj čuva vaše osobne podatke?

PRO PUTUJ čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i PRO PUTUJ, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima. PRO PUTUJ neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

Kako možete kontaktirati pro putuj?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane PRO PUTUJ, možete nas kontaktirati putem pošte ili e- pošte na:

PRO PUTUJ d.o.o., putnička agencija Zapoljska 14 HR – 10000 Zagreb
Službenik za zaštitu podataka u PRO PUTUJ: e-pošta: info@proputuj.hr Tel: +385 1 70 77 550

Izmjena pravila o zaštiti osobnih podataka

PRO PUTUJ redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na web stranici PRO PUTUJ: www.proputuj.hr

U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.

U Zagrebu 23.5.2018.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i dobivajte na e-mail najnovije ponude.