Opći uvjeti putnog osiguranja

Putno osiguranje u inozemstvu uključuje:

 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje privatne odgovornosti
 • Osiguranje prtljage
 • Osiguranje otkaza ili prekida putovanja
 • Osiguranje od posljedica nezgode

Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on po zakonu odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.

Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Putno zdravstveno osiguranje u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH pokriva i obuhvaća sljedeće usluge:

 • ambulantno liječenje
 • lijekove i sanitetski materijal prepisan od strane liječnika
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje nužna kao dio tretmana
 • radioterapiju, toplinsku terapiju, fototerapiju i sl. prepisano od strane liječnika
 • rendgensku dijagnostiku, skenersku dijagnostiku, ultrazvuk, laboratorijsku dijagnostiku, EKG, dekompresijsku komoru
 • kliničko liječenje u najbližoj prikladnoj bolnici
 • troškove prijevoza (sanitetski prijevoz, taxi, javni prijevoz) u svrhu medicinskog tretmana
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ukoliko bude medicinski neophodno i propisano od strane liječnika
 • operacije
 • stomatološki tretman isključivo u svrhu oslobađanja akutne zubobolje do 200 EUR
 • troškove kućnih posjeta liječnika
 • troškove telefonskih poziva iz/u bolnicu do visine 25 EUR po putovanju u slučaju hospitalizacije
 • troškove medicinski nužnog i propisanog prijevoza osiguranika i jedne osobe u pratnji iz strane zemlje do stalnog prebivališta
 • troškove prijevoza posmrtnih ostataka osiguranika u mjesto prebivališta ili troškove pogreba u mjestu smrti u inozemstvu, ali najviše do 5.000 EUR

Ukoliko sklopite policu putnog zdravstvenog osiguranja u Eurohercu naknadit ćemo Vam neophodne medicinske troškove u inozemstvu nastale kao posljedica iznenadne bolesti ili nezgode.

U Eurohercu možete ugovoriti sljedeće iznose putnog zdravstvenog osiguranja: 10.000 €, 15.000 €, 20.000 €, 25.000 €, 30.000 €, 40.000 € i 60.000 € s napomenom kod dva najveća iznosa osiguranja osigurateljno pokriće vrijedi za čitav svijet dok kod ostalih iznosa osiguranja pokriće vrijedi za čitav svijet osim SAD-a, Kanade, Japana i Australije.

Popusti i doplaci na ovu vrstu osiguranja:

 • kod paketa DUO ili TRIO (supružnici ili braća i sestre) u Eurohercu možete ostvariti popust od 10%
 • Kod obiteljskog putnog osiguranja za djecu mlađu od 18 godina Euroherc odobrava popust od čak 50%, dok je za članove obitelji starije od 18 godina taj popust 10%
 • Osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju putnog zdravstvenog osiguranja. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju, a za profesionalnog sportaša 60% - kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu ne plaća se doplatak
 • Osobe starije od 65 godina plaćaju doplatak od 80% na premiju osiguranja, a osobe od 70 godina i više plaćaju 100% doplatka na premiju ove vrste osiguranja

Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on po zakonu odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe, te oštećenja ili uništenja stvari  treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.

Ugovaranjem rizika privatne odgovornosti u sklopu police putnog osiguranja u Eurohercu možete ugovoriti sljedeće iznose osiguranja:

 • 100.000 kn
 • 200.000 kn
 • 375.000 kn
 • 500.000 kn

Osiguranici ne mogu biti maloljetne osobe.

Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranjem su pokriveni fizički gubitak , oštećenje i uništenje prtljage uslijed:

 • Prometne nesreće
 • Prirodnih nepogoda
 • Eksplozije
 • Provalne krađe, razbojništva
 • Izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku

Ukoliko ugovorite osiguranje prtljage Euroherc će pokriti i:

 • Troškove nabavke zamjenskih stvari za osobnu upotrebu do najviše 250 EUR u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište putovanja, izvan mjesta prebivališta osiguranika, duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište. Osiguranik je kašnjenje prtljage dužan dokazati valjanom potvrdom prijevoznika o kašnjenju prtljage.
 • Troškove za najam sportske opreme za vrijeme trajanja puta, ako je sportska oprema koju je osiguranik nosio na put uništena, ukradena ili oštećena do te mjere da se ne može na siguran način koristiti, pod uvjetom da je šteta nadoknadiva prema uvjetima. Troškovi najma sportske opreme mogu biti isplaćeni najviše do 400 EUR unutar ugovorenog iznosa osiguranja i po uredno predočenim originalnim računima za najam sportske opreme.

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Ovaj dodatni rizik u pravilu se sklapa prilikom sklapanja ugovora o putovanju odnosno kupnje zrakoplovne karte ili plaćenog smještaja no obavezno ga je sklopiti najkasnije unutar 72 sata od trenutka kupnje.

Osiguranik je obavezan u pismenom obliku otkazati aranžman kod putničke agencije u roku 3 radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja prema čl. 47. uvjeta putnog osiguranja, a najkasnije u roku 15 dana obavezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti osiguratelja, Euroherc osiguranje d.d.

Ukoliko ugovorite ovaj dodatni rizik prilikom sklapanja police putnog osiguranja Euroherc isplaćuje 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija, umanjenog za cijenu, eventualno iskorištenog dijela putovanja.

Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

Ugovorite li rizik nezgode u sklopu police putnog osiguranja pokriveni su Vam sljedeći slučajevi:

 • smrt uslijed nesretnog slučaja
 • trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja
 • dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od nesretnog slučaja

Osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju osiguranja od nezgode, a za profesionalnog sportaša 60%. Kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu ne plaća se doplatak.

Dogodi li se nesretan slučaj, Euroherc osiguranje će Vam isplatiti:

 • osiguranu svotu za slučaj smrti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika
 • 150 posto osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila potpuna trajna (100%) invalidnost osiguranika
 • postotak od osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti koji odgovara postotku trajne djelomične invalidnosti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila trajna djelomična invalidnost osiguranika
 • ako je ukupan postotak invalidnosti viši od 50 posto, svaki dio postotka invalidnosti preko 50 posto priznaje se u dvostrukom iznosu
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja

Potpune Opće uvjete Euroherc osiguranja možete naći ovdje.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i dobivajte na e-mail najnovije ponude.